Večnosť a chvíľa: 1918-1938 Architektúra - sila Poľska

6. september - 28. október 2018 / Východoslovenské múzeum / výstava poľskej architektúry

Východoslovenské múzeum v Košiciach a Veľvyslanectvo Poľskej republiky pozývajú na výstavu, ktorá je venovaná poľskej modernistickej architektúre. Výstava vznikla v rámci osláv 100.výročia znovuzískania nezávislosti Poľska a dokazuje, že v medzivojnovom Poľsku bola práve architektúra jeho silou.

Výber objektov prezentovaných na výstave odhaľuje spôsoby, akými krajinu po 123 rokoch neexistencie na svetovej mape reprezentovala modernistická architektúra, ktorá taktiež bola nástrojom tvorenia novej poľskej štátnosti. Príkladom je budova Ministerstva zahraničných vecí voVaršave alebo zimného prezidentského sídla vo Visle.

Sila poľskej architektúry sa v tom čase odrážala v modernizme, ako aj v národnom štýle inšpirovanom šľachtickou architektúrou. Znovuzískanie prístupu kmoru umožnilo fenomenálny rozvoj Gdyne (z malej rybárskej osady kjednému z najmodernejších európskych prístavov) a s ním aj rozvoj druhu modernizmu nazývaného streamline. Ustanovenie Katovíc vojvodským mestom si vyžiadalo vytvorenie reprezentačnej infraštruktúry. Práve vtomto meste boli realizované prvé mrakodrapy zoceľovej konštrukcie, vďaka ktorým boli Katovice často porovnávané samerickými aglomeráciami. Osobitnú kapitolu tvorila tzn. výstavná architektúra, ktorej dokonalým príkladom bola otvorená vroku 1929 v Poznani Poľská národná výstava (jedná z jej budov je prezentovaná na výstave v podobe makety).Jej cieľom bolo prezentovať poľským občanom výsledky prvého desaťročia nezávislosti Poľska na základe efektov dynamického hospodárskeho rozvoja,či technologického avedeckého pokroku. Na národné výstavy nadväzovala aj účasť Poľska na medzinárodných výstavách ako napr. v Paríži vroku 1937. Hľadaniu najlepších formálnych riešení vtom čase udával rytmus stoviek architektonických súťaží. Jednou znich bola aj súťaž na projekt Chrámu božej prozreteľnosti v1929 r. Maketa jedného ztroch víťazných projektov chrámu autorstva Jana Koszczyc-Witkiewicza je prezentovaná na výstave.

Názov výstavy – Večnosť a chvíľa – bol prevzatý od významného poľského architekta Lecha Niemojewského (1894–1952). Jeho slová vystihujú potenciál a stabilitu II. Poľskej republiky, a zároveň aj krátky časový úsek, v rámci ktorého možno hovoriť o ambicióznom, dynamicky sa rozvíjajúcom štáte. Pozíciu poľskej architektúry v rokoch 1918 –1939 podporoval inovatívny a technologicky rozvinutý stavebný priemysel, štátne ako aj súkromné investície, ale tiež unikátna propagačná stratégia.
Výstavu slávnostne otvoríme 6.septembra o 16:00 vo výstavných priestoroch Východoslovenského múzea a verejnosti bude sprístupnená do 28.októbra 2018.

Kde nás nájdete?
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
Trvanie výstavy: 6. 9. - 28.10.2018
Vstupné: dospelí - 1 €; deti, študenti, dôchodcovia - 0,50 €