Vladimír Brunton: CO, KDO, KDY, KDE, JAK A PROČ

10. november - 4. október 2018 / Múzeum Vojtecha Löfflera / výstava fotografií

V rámci podujatí Dní českej kultúry 2018 sa predstaví Vladimír Brunton, autor fotografických obrazov, ktorý zaujímavou metódou striebornej želatíny na plátne zobrazuje portréty významných českých vedcov, umelcov a ďalších osobností. Výstava s názvom CO, KDO, KDY, KDE, JAK A PROČ je organizovaná v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach, Českým centrom v Bratislave. Doplnená je o obrazy z voľnej tvorby autora. Hlavným partnerom výstavy je Czech Photo Centre v Prahe.

Autor nemusí hľadať odpovede okolo, stačí že sa pozrie do seba, všetko mu dáva zmysel a je spokojný. Keďže je podľa neho lepšie dávať ako brať, rozhodol sa fotografovať. Vytvára obrazy sám v tichu a potom ich zdieľa s okolím vidieť a precítiť to, z čoho on sám pociťuje satisfakciu.

Výstava fotografických obrazov v Múzeu Vojtecha Löfflera je z obdobia posledných desiatich rokov jeho tvorby. Vznikla zbierka šesťdesiatich fotoportrétov väčších rozmerov významných českých učencov, vedcov, umelcov a predstaviteľov ďalších spoločenských oborov. Portréty českých slávnych osobností  na výstave sú zapožičané z archívu Czech Photo Centre v Prahe.

Vladimír Brunton počas transformácie „z dospelého egoistu v detinského zástancu prírodných zákonov“ pracuje technikou aplikovania striebornej želatíny na plátno a vytvára olejografie na japonskom papieri.

Špeciálny spôsob využitia ručne robeného papiera starou japonskou technikou v umení je určený exkluzívne pre fotografov a grafických umelcov. Takto vytvorené papiere majú mimoriadne tlačiarenské vlastnosti, ktoré autorovi dovoľujú preniesť fotografický obraz na papier pomocou olejových farieb. "Olejografia" je svetovo unikátny patent Vladimíra Bruntona.

Súčasťou výstavy Vladimíra Bruntona v našom múzeu sú obrazy z voľnej tvorby autora. Pozostávajú predovšetkým z aktov a zátiší, v ktorých môžu návštevníci pozorovať proces fotografovania objektov.

Kde nás nájdete?
Alžbetina 20

Trvanie výstavy: 10. 10. - 4. 11. 2018