Súťaž na vytvorenie nových suvenírov z Košíc

Vyhodnotenie verejnej súťaže na suveníry

Zoznam výhercov verejnej súťaže na tvorbu suvenírov:

Ďakujeme všetkým zapojeným za Váš čas, energiu a nápady. Porota sa nakoniec
zhodla na 10 výhercoch, ktorých budeme tento týždeň kontaktovať ohľadom ďalšieho
postupu.

 

Anna Vaculíková (ilustrácie s košickou tématikou)

Anna Maria Digoňová (ilustrácie s košickou tématikou)

Tamáš Grešo (grafika / vzory / patterny z košických budov)

Ján Zajac (vystrihovací 3D model Dómu sv. Alžbety )

Matúš Niemiec (ilustrácia, pohľadnice, Sándor Márai, F. Rákoczi)

Svätozár Šomšák (ilustrácie, zápisník, tričko)

Onderková, Filo (sklenené 3D objekty)

Viktor Porubský (suveníry z recyklovaného plastu)

Zuzana Palejová (3D modely budov, snehová guľa?)

Radoslav Repický (ilustrácie, magnetky, odznaky)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OOCR Visit Košice vyhlasuje súťaž na vytvorenie suvenírov, ktoré budú zaujímavým a kreatívnym spôbom prezentovať mesto Košice, jeho obyvateľov, atmosféru, symboly, rodákov, či iné fenomény, ktoré sa na túto lokalitu viažu.

PREČO SÚŤAŽ VYHLASUJEME

Košice sa prezentujú ako moderné, kultúrne, pulzujúce a kreatívne mesto. Kvalita dostupných suvenírov a upomienkových predmetov tomu však do dnešných dní nenasvedčuje. Chceme preto prepojiť šikovných kreatívcov so sektorom turistického ruchu a ukázať návštevníkom mesta či delegáciám, ktoré sem prichádzajú, kvalitu miestnej výtvarnej, umeleckej a kreatívnej scény. Tú zas chceme inšpirovať a motivovať k tomu, aby o svojich dielach premýšľala aj ako o produktoch a zaistila si tak ekonomickú udržateľnosť.

AKÉ SUVENÍRY HĽADÁME

grafiky, ilustrácie, plagáty, modely, komixy, umelecké diela, magnetky, pohľadnice, výrobky a pod.

PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ

Začínajúci umelci, dizajnéri, grafici, ilustrátori, architekti, študenti výtvarných odborov, copywriteri a všetci kreatívci, ktorí sú schopní vytvoriť zaujímavé a kvalitné predmety reprezentujúce naše mesto.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

06. apríl: vyhlásenie súťaže
15. jún: deadline na prijímanie súťažných návrhov
16. jún: zasadnutie poroty
17. jún: vyhlásenie víťazov

POROTA

Mgr. Art. Dorota Kenderová, ArtD.
Mgr. Marcel Gibóda
Ing. Michaela Halász
Mgr. Igor Kupec
Mgr. Roman Juhás

VÝHRA

Porota vyberie 10 súťažných návrhov. Každý z nich bude odmenený sumou 200 eur. Každý z ocenených získa okrem tohto honoráru aj ďalších 200 eur, za ktoré bude musieť svoj súťažný návrh zrealizovať a doručiť ho v adekvátnom množstve organizácii Visit Košice.

Víťazi zároveň dostanú možnosť predávať svoje suveníry v návštevníckom centre pre turistov. Okrem toho bude mesto Košice používať ich suveníry na reprezentačné účely.

DETAILY SÚŤAŽE

a) Každý súťažiaci sa môže zapojiť iba so svojim vlastným, autorským návrhom, ktorý nikdy predtým nepredával ako suvenír / upomienkový predmet.

b) Súťažný návrh musí byť doručený e-mailom na adresu suveniry@visitkosice.org najneskôr do 15. júna.

c) Súťažný návrh musí mať podobu fotografie, grafického súboru či 3D modelu. Iné formáty je nutné vopred konzultovať s kontaktnou osobou.

d) Súťažiaci musí byť schopný svoj návrh zrealizovať a dodať organizácii Visit Košice.

e) Organizácia Visit Košice si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v prípade, že sa do nej nezapojí aspoň 20 súťažiacich.

f) Odmena za víťazný návrh bude vyplatená formou zmluvy o dielo.

g) Každý víťaz súťaže musí pred realizáciou a doručením svojho diela kontaktovať osobu poverenú koordináciou tejto výzvy a dohodnúť sa na množstve dodaných suvenírov, ako aj na dokladovaní príspevku 200 eur na ich realizáciu.

h) Autor víťazného suveníru sa zaväzuje dielo pravidelne dodávať za účelom predaja do turistického informačného centra alebo udelí organizácii Visit Košice 2-ročnú licenciu na jeho používanie a reprodukciu a to za dohodnutú províziu.

i) V prípade, že sa porota väčšinovým rozhodnutím zhodne na tom, že požadovanú umeleckú kvalitu nesplní ani 10 súťažných návrhov, môže počet víťazov znížiť.

KONTAKTNÁ OSOBA

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súťaže nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky:

Mgr. Igor Kupec
produktový manažér

tel: +421 944 493 785
e-mail: igor.kupec@visitkosice.org