michal

Kostol sv. Michala

Kostol zasvätený archanjelovi Michalovi, sprievodcovi duší na druhý svet.

Kostol postavený na mieste bývalého mestského cintorína, ktorého nadzemná časť bola vybudovaná v 14. storčí, slúžila spočiatku ako kostnica. Nad jeho vchodom je umiestnená socha archanjela Michala vážiaceho duše mŕtvych a sochy apoštolov Petra a Pavla. Do múrov kostola je vsadených 18 náhrobných kameňov pôvodne pochádzajúcich z Dómu sv. Alžbety a bývalého cintorína.