Výstava: 100 rokov lodiarstva v ČSR

Trvanie výstavy: od 2. júna 2020
Miesto: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

,,Snahou výstavy je oboznámiť slovenského i zahraničného návštevníka s históriou a výsledkami viac ako storočnej stavby lodí
na Slovensku a širšom historickom kontexte i bývalom Česko-Slovensku, o vzájomnej spolupráci obidvoch súčastí spoločného štátu
a zámerom je ukázať dobové  technické úspechy i možno svojské lodiarske rekordy,“