Stopy v pamäti

23. október 2018 - 27. január 2019 / Východoslovenské múzeum v Košiciach / výstava

Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na výstavu Stopy v pamäti – Nedožité narodeniny. Výstava je špecifickou formou gratulácie k 100. výročiu vzniku ČSR. Autori spolku C+S si v nej prostredníctvom objektov, inštalácií, malieb, textov a fotografií pripomínajú niektoré okamihy v existencii ČSR.

Spolok C+S patrí k najdlhšie pôsobiacim umeleckým spolkom na Slovensku. Traduje sa, že vznik jeho loga začiatkom leta 1990 súvisí s problémom tzv. „ pomlčkovej vojny “. V prostredí vtedajších nekonečných úvah o pomenovaní ČS federácie to členovia spolku vyriešili radikálne znamienkom +. Náznaky pre vznik spolku tu však boli už skôr. Vyplynuli z dobrých osobných kontaktov a umeleckej komunikácie s českým výtvarným undergroundom (PrešpArty;1988; cyklus Laboratória 1992;1993). Boli to predovšetkým zhodné radikálne umelecké postoje zakladajúcich členov spolku, ktorí takto deklarovali svoj záujem o aktuálne dianie vo svetovom výtvarnom umení. Nechýbala im odvaha, provokácia a túžba predstaviť verejnosti vo východoslovenskom regióne dovtedy nepoznané umenie. Spolok sa stal voľným otvoreným priestorom pre slovenských aj českých autorov. Odvtedy sa v ňom vystriedalo mnoho členov, ktorí tu našli zázemie na prezentáciu svojich diel a zanechali svoju stopu. Hlavným mementom a filozofiou ich tvorby bolo a je udržiavať si kvalitu a aktuálnosť.

Po 28-ročnom pôsobení spolku C+S máme príležitosť stretnúť sa dnes s tvorbou už vyzretých umelcov generačného stredu. Sledujeme ich osobný posun, flexibilnú tvorivosť, ktorá sa prejavuje v neustálom hľadaní, experimente a objavovaní. Mnohí dosiahli samostatné úspechy na domácej aj zahraničnej umeleckej scéne. Aj po toľkých rokoch, vďaka pravidelným stretnutiam, diskusii a konfrontácii s publikom na spoločných výstavách, môžeme stále hovoriť o vzájomnej súdržnosti a rešpekte členov C+S napriek ich  rôznym  výtvarným  názorom, či smerovaniam. V súčasnosti má spolok 13 stálych členov z 3 krajín (SK, ČR, PL).

Aktuálna výstava STOPY V PAMÄTI k 100-ročnici vzniku ČSR je zo strany členov spolku C+S právom považovaná za prejav akejsi „ rodinnej oslavy “. So spomínaným výročím ich spája nielen logo spolku, ale aj časť spoločne prežitého života. Stali sa pamätníkmi, stavajú pomník. Vystavujúci autori H. Bistika, V. Broniševský, G. Fleischmanová /ČR/, O. Jurín,
A. Lipkovičová, P. Lipkovič, F. Turcsányi, E. Vološčuková, J. Zelená
ponúkajú svoje interpretácie dobových situácií, podané aktuálnym výtvarným jazykom, formou objektov, inštalácií, maľby, svetelného umenia, či sound-artu. Výstava nechce byť v žiadnom prípade súborom nostalgických spomienok. Naopak, predstavuje svieže individuálne reakcie na prežité situácie.

Umenie je vždy odhaľujúce. Je to spôsob, ako meniť nazeranie na svet, ponúkať iné, objavné pohľady a hľadať spôsob, ako ich význam znovu definovať. Tieto pohľady prinášajú naspäť do hry viaceré situácie, ktoré by mali ostať ako pevné STOPY v našej kolektívnej pamäti.

Kde nás nájdete?
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie maratónu mieru 2

Vstupné: dospelí - 1 €; deti, študenti, dôchodcovia – 0,50