Farebná krása prírody

15. november 2018 - 15. apríl 2019 / Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2 / výstava

Výstava netradičným spôsobom priblíži vzťahy a prepojenia živej a neživej prírody. Prostredníctvom prírodovedných exponátov z celého sveta ukáže návštevníkovi pestrú paletu farieb, tvarov a štruktúr, u živých tvorov a nerastov, ktoré majú v prírode svoje opodstatnenie a význam. Napríklad mimikry, maskovanie u zvierat, výstražné sfarbenie alebo napodobňovanie a imitácia.

Zaujímavé sú aj paralely medzi tvarmi a farbami neživej prírody a jej podobnosťou zo živými organizmami. Vystavené vzorky minerálov, kryštálov, drahých kameňov a hornín s ich štruktúrnymi a textúrnymi znakmi priradíme k farebným druhom motýľov, chrobákov a rôzneho hmyzu.

Prostredníctvom banerov pútavým spôsobom prináša poznatky a vysvetlenie o javoch a zákonitostiach v prírode.

Výstava je určená pre širokú verejnosť, predovšetkým pre žiakov základných a študentov stredných škôl, ktoré ju využijú pre edukačné účely.


Autori výstavy: RNDr. Peter Krišovský, Bc. Stanislav Levendovský


Kde náš nájdete?
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2
Trvanie výstavy: 15.11.2018 – 15.4.2019
Vstupné: dospelí – 1€; zľavnené – 0,50€