cyklistika

Cycling

Town bikers can have fun riding through the main street Hlavná ulica, stopping for an ice-cream, while more ambitious cyclists might prefer a ride to Bankov or Jahodná, in the direction of Kojšova Hoľa, Bukovec or southwards to the Slanské vrchy hills.

Cycle routes:
Alpinka - Diana - Čierna lúka - Findoráková - Lieskovec - Nemcova dolka - Alpinka (23,2 km)
Sokoľ - Kráľová studňa - Jánošova lúka - Hrešná - Kavečany (12 km)
Krásna - Heringeš - Košická Nová Ves - Zelený dvor - crematorium - Ťahanovce - village Ťahanovce (22,4 km)
Sídlisko KVP - Horný Bankov (4,1 km)
Čičky - Kamnenný potok - Girbeš - Klatovianka - Vrbica - Rákocziho prameň - Jahodná (11,6 km)
Sídlisko Terasa - Horný Bankov (3,9 km)
Vyšný Klátov - Predná Holica - Jahodná - Kamenný hrb - Bankov (18,3 km)
Myslava - Girbeš - Klatovianka - Vrbica - Nižný Klátov - crossroads near Hýľov - Bukovec (17,6 km)
Pereš - Bukovec (6,9 km)
Bankov - Krigrund - Kamenný potok - Girbeš - Klatovianka - Nižný Klátov (9,2 km)
Jahodná - odbočka na zjazdovke - odbočka na Pišivenky - odbočka do Opátky - chata Lajoška (10,2 km)