miklusova vaznica

Miklušova väznica

Kedysi väznica, dnes muzeálna expozícia zameraná na stredoveké trestné právo a súdnictvo, históriu mesta, remeslá a obchod.

Miklušova väznica bola zriadená v priestoroch dvoch patricijských domov nachádzajúcich sa neďaleko Hlavnej ulice, ktoré boli na začiatku 17. storočia adaptované pre potreby mestskej väznice a mučiarne. Svojmu účelu slúžila až do roku 1909. Neskôr bola budova daná do správy Hornouhorského múzea (dnešné Východoslovenské múzeum), ktoré  po komplexnej rekonštrukcii vo vojnových rokoch 1940 - 1942 zriadilo na mieste bývalej väznice expozíciu dejín mesta. Expozíciu stredovekého trestného práva a súdnictva, histórie mesta, remesiel a obchodu tématicky dopĺňa prehliadka zrekonštruovaného Katovho bytu a areálu Katovej bašty.