Synagoga / Synagogue Puskinova

Synagóga na Puškinovej ulici

Ortodoxná synagóga a židovská škola

Na Puškinovej ulici sa nachádza zrekonštruovaná ortodoxná synagóga a priľahlá židovská škola. Stavby sú dielom známeho košického architekta Ľudovíta Oelschlägera a staviteľa Huga Kaboša z konca tridsiatych rokov 20. storočia. Ortodoxná synagóga predstavuje osobitú kombináciu historických prvkov a prvkov orientálnej architektúry spolu s prvkami moderny, predovšetkým kubizmu. Na stenách interiéru synagógy sú ceruzkami napísané odkazy židov, ktorí tam boli zhromažďovaní pred transportmi do koncentračných táborov. Ako jediná synagóga nepretržite plnila svoje bohoslužobné účely. V suteréne priľahlej školy Talmud Tóry bývala kedysi známa pekáreň macesu a nachádzal sa tu aj úkryt pre utečencov z Československa zo severu cez Košice na juh alebo do zámoria.