galerie

Galérie

Východoslovenská galéria

Východoslovenská galéria vznikla v roku 1951 ako prvá regionálna galéria na Slovensku. Jej hlavným sídlom je bývalý Župný dom na Hlavnej 27 a druhým je meštiansky dom na Alžbetinej 22. Hlavným poslaním Východoslovenskej galérie je ochrana a prezentácia zbierky a dokumentovanie výtvarnej scény a výtvarného života vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti galéria eviduje vyše 7000 diel. Zbierkový fond okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20. stor., poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku od 20. stor. až po súčasnosť. Vo svojich veľkorysých priestoroch prezentuje širokú tematickú a štýlovú ponuku nového, starého, domáceho, ale aj medzinárodného umenia. Bohatý sprievodný program ako komentované prehliadky, detské tvorivé dielne alebo odborné prednášky ponúkajú zaujímavé možnosti trávenia času priamo v priestoroch galérie.

Otváracie hodiny: utorok – nedeľa 10:00 – 18:00

A: Výstavné siene na Hlavnej 27, Košice
Výstavné siene na Alžbetinej 22, Košice
W: www.vsg.sk
T: +421 (0)55 681 75 11
 

Múzeum Vojtecha Löfflera

Galéria zriadená v dome významného košického sochára Vojtecha Löfflera hostí nielen stálu výstavu jeho sôch a ojedinelú zbierku autoportrétov výtvarných umelcov, ale vytvára priestor aj na prezentáciu súčasného ale aj staršieho umenia zo Slovenska, Európy i zo sveta.

Otváracie hodiny: utorok – sobota 10:00 – 18:00, nedeľa 13:00 – 17:00

A: Alžbetina 20, Košice
W: www.lofflermuzeum.sk
T: +421 (0)55 622 30 73, +421 (0)55 622 32 34
E: lofflermuzeum@gmail.com
 

„Kotolňa“

„Kotolňa“ je príkladom nového kultúrneho priestoru, zameraného na neočakávané spojenia medzi rôznymi žánrami, a poskytujúceho neustálu podporu miestnej umeleckej scéne.

Otváracie hodiny: Kotolňa je priestor eventového typu. Otváracie hodiny závisia od aktuálneho programu galérie.

A: Strojárenská 3, Košice
W: www.divebuki.sk
E: info@divebuki.sk

Šopa Gallery

Šopa Gallery je komorný priestor pre prezentáciu súčasného autorského umenia. Galéria je orientovaná najmä na mladú generáciu slovenských a zahraničných výtvarných umelcov so zameraním na rôznorodosť umeleckých prístupov, čím vytvára originálny celoročný program. Rovnako dôležitým aspektom je edukačný prínos, ktorý poskytujú workshopy, diskusie a prednášky.

Otváracie hodiny: Otváracie hodiny: pondelok – piatok 16:00 – 18:00 alebo na požiadanie

A: Hlavná 40, Košice
T: +421 (0)911 224 391
E: E: info@sopagallery.sk

DIG Gallery

DIG Gallery už od roku 2012 slúži ako alternatívna platforma na prezentáciu súčasných foriem digitálneho a mediálneho umenia. DIG Gallery sa sústreďuje najmä na mapovanie a popularizáciu tohto typu umenia, nadväzovanie miestnych i medzinárodných vzťahov, podporu umeleckej praxe i kreativity všeobecne.

Otváracie hodiny: DIG Gallery je galéria eventového typu. Otváracie hodiny závisia od aktuálneho programu galérie.

A: Strojárenská 3, Košice
W: www.diggallery.sk
E: info@diggallery.sk

Otvorená mestská galéria

Otvorená mestská galéria (O.M.G.) je koncept galérie vo verejnom priestore, ktorej majoritnú časť tvoria muralistické maľby na fasádach domov. Prioritným zámerom je estetizácia verejného priestoru, ktorej prirodzenými a očakávanými efektmi sú úbudok vizuálneho smogu a kultúrna osveta. V súčasnosti sú Košice jediným mestom na Slovensku s tak špecifickým projektom. Súčasťou tejto netradičnej galérie je aj dielo od poľského umelca M-CITI WARAS, ktoré v roku 2013 získalo ocenenie za najlepšie street artové dielo.

Otváracie hodiny: kedykoľvek

A: celé Košice

VUNU Gallery

Voľným okom najviditeľnejšia aktivita kultúrnej organizácie VUNU, ktorej cieľom je prinášať výstavy mladého súčasného vizuálneho umenia.

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 17:00 – 19:00

A: Hlavná 20, Košice
T: +421 902 155 011
E: nikolas@vunu.sk
 

Ďalšie galérie

Galéria Eckerdt / Kováčska 33
Otváracie hodiny: utorok, streda a piatok 14:30 – 17:30

Make Up Gallery /Hlavná 20 / makeup.tumblr.com
Otváracie hodiny: streda – nedeľa 15:00 – 19:00

Mihal Gallery / Pri prachárni 5 / www.hotelmuza.sk

Otvorené na požiadanie a počas výstav:

NOVA Photogallery/ Hlavná 48 / www.vkjb.sk
Rotunda / Zbrojničná 6 / www.suvke.sk