111 - Július Szabó

Výstava 111 - Július Szabó predstaví prierez celoživotnej maliarskej tvorby autora z príležitosti 111. výročia jeho narodenia.

Pozoruhodný umelec, člen „Generácie 1909“, zakladateľ skupiny „Život“, laureát Ceny Cypriána Majerníka a viacnásobný laureát svetových grafických súťaží napr. v Krakove, v Ženeve a inde – reprezentoval svojimi grafikami Československo, respektíve Slovensko na nespočetných výstavách vo svete a získaval vysoké ocenenia na umeleckých súťažiach tak v zahraničí ako doma. Umelec Július Szabó je vo verejnosti vnímaný predovšetkým ako významný grafik angažovanej sociálne orientovanej tvorby. Jeho významná grafická tvorba patrí v dobovom kontexte k reprezentatívnym ukážkam slovenského výtvarného umenia. Grafikom sa však stal až potom, ako našiel svoj maliarsky výraz a vlastnú umeleckú formu. 
Výstava v Múzeu Vojtecha Löfflera svojím sústredením len na maliarske diela Júliusa Szabóa prezentuje zásadný aspekt, dôležitý pre komplexnejšie poznanie jeho tvorby. Umelcova maľba možno prekvapí svojou výrazovou šírkou i spätosťou s dobovými prúdmi domáceho a európskeho maliarstva. V zozname vystavených diel sa nachádzajú olejomaľby zo štyridsiatych rokov a veľký počet „voskotempier“ z umelcovho posledného desaťročia, kedy – ako sám hovorieval – pracoval na svojej syntéze. Jeho heslo „Zachovať a prežiť“ znamenalo, že sa nevzdával dedičstva veľkých predchodcov maliarskeho umenia. Vypracoval si však novú, svojskú techniku voskovej tempery, s ktorou mohol rýchlejšie reagovať na svoj vnútorný svet. Tvorba z posledného desaťročia Júliusa Szabóa sa môže charakterizovať ako kombinácia kubizmu a surrealizmu. Zároveň vkladaním kovu a iných materiálov do plochy obrazu, predbehol svoju dobu o niekoľko desaťročí.