Atopic + poNOIR

!!!! PODUJATIE ZRUŠENÉ!!!!

Na jedinečný projekt dvojice projektov súčasného tanca sa budú môcť prísť pozrieť milovníci tohto pohybového umenia do Kasární/Kulturparku. Predstavenie pripravila formácia TRAKT, zameraná na aktivity spojené s umením a kultúrou. Jej hlavnými cieľmi sú projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové médiá a film. Súčasnú pohybovú inscenáciu Atopic a tanečnú performance poNOIR v choreografii Lucie Bielik predvedú tanečníci 11. marca 2020 o 19:00 hod.

Ideou súčasného tanečného predstavenia Atopic v podaní Michaely Nezvalovej je téma atopic vo vzťahu k sebe samému a ovplyvňovanie psychického stavu na základe diagnózy “atopický ekzém”. Hovorí sa, že “koža je oknom do tela”, a preto sa s najrôznejšími prejavmi na koži stretávame v zdraví i pri mnohých ochoreniach. Skúste si napríklad u seba alebo vášho dieťaťa vyšetriť “dermografizmus”. Na hornom poli hrudníka urobte tlakom svojho prsta čiaru alebo kríž. Za okamih u ľudí so zvýšenou dráždivosťou sa objaví výrazná kresba, vystupujúca nad povrch tak, ako je to známe pri žihľavkových pupienkoch.

Súčasná pohybová inscenácia poNOIR v interpretácii Lucie Bielik a Michaely Šeligovej predstavuje zlúčenie sa do jedného celku, zblíženie, zjednotenie v jedno telo, dušu a tak vytvárať  symbiózu. Divákovi zobrazuje členitosť priestoru pred ním a ponúka mu jeho využitie prostredníctvom pohybu a vzťahu ľudí pohybujúcich sa v ňom.

To všetko nás ponorí do hĺbky a prinesie nám rôznorodý pohľad na skutočnosť, ktorá sa nám mení priamo pred očami. Obyčajný príbeh, ktorý sa strmo skláňa k obzoru, nenápadný krehký, k tomu ešte zopár páľav, drsne lomoziacich víchrov, prípadne aj hrmavíc, iba za priehrštie udalostí, iba celkom obyčajný príbeh VYTVORENIE SPOJENIA.

Viac informácií: https://www.k13.sk

Termín: 11. marca 2020

Čas: 19:00

Vstupné: 5 €, študenti 2 €