Gurmán fest 2020 je zrušený

 

S ľútosťou vám oznamujeme zrušenie tohtoročného festivalu Gurmán festu. Pevne veríme, že rok 2021 nám organizáciu tejto obľúbenej akcie umožní.

 

Bon Appétit 2021