Na prelome – Umenie rokov 1890 – 1918

29. november 2018 - 26. máj 2019 / Východoslovenská galéria, Hlavná 27 / výstava

Kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič

Predkladaný výstavný projekt pripravený prevažne zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie a ďalších kontextuálnych výpožičiek zo Slovenska i zahraničia mapuje obdobie pred vznikom prvej Československej republiky, ktorej sté výročie vzniku si pripomíname práve v roku 2018.

Umelecko-historickým prierezom pomerne krátkeho obdobia výtvarnej produkcie, historických súvislostí a spoločenských pomerov sa vytvorená kolekcia umeleckých diel pokúsi podať vizuálnu predstavu o životnom štýle mestského človeka na prelome storočí žijúcom v rozmedzí dvoch mentálne blízkych, no lexikálne a ideovo odlišných národností. Kontrastné obdobie rokov 1890 – 1918 upadá v tieni nastupujúcej Košickej moderny – umenia medzivojnového obdobia, ktorého formálne a ikonografické znaky vychádzajú z impresionistického (Szinyei Merse) a secesného odkazu (Kővári-Kačmarik).

Kurátori: Miroslav Kleban, Ján Kovačič