rodosto

Katova bašta a Rodošto

Jedným z miest, kde je v súčasnosti možné pozorovať stredoveké mestské hradby Košíc je aj Katova bašta. Dominantou nádvoria Katovej bašty je orientálna stavba - replika tureckého domu, v ktorom v rokoch 1720 - 1735 v exile žil a zomrel posledný vodca protihabsburského povstania - František II. Rákóczi.

Najkrajší príklad stredovekých košických hradieb a najväčšia bašta na Slovensku je práve Katova bašta, ktorá chránila jeden zo vstupov do mesta – Maľovanú bránu. V areáli tejto bašty sa nachádza aj kópia tureckého exilového domu posledného vodcu protihabsburgského povstania Františka II. Rákócziho tzv. Rodošto, ktorá vnáša do Košíc čaro orientu.
Pamätný dom Františka II. Rákócziho vznikol ako replika domu, ktorý sa nachádza v tureckom prímorskom mestečku Terikdag - po maďarsky Rodošto. V priestoroch Rodošta je dnes umiestnená stála expozícia Východoslovenského múzea, venovaná tomuto významnému uhorskému kniežaťu. Expozícia návštevníkov oboznamuje s osobou Františka II. Rákócziho, povstaním, ktoré viedol, približuje tiež jeho život vo vyhnanstve, ale aj jeho pohreb v roku 1906, kedy boli Rákócziho pozostatky slávnostne privezené a pochované v Dóme sv. Alžbety. Dominantným exponátom je originálne zariadenie jedálne, ktorej viaceré súčasti vyhotovil sám Rákóczi. Expozíciu dopĺňajú dobové zbrane, výtvarné diela, ukážky povstaleckého mincovníctva, turecký dobový nábytok a rôzne iné predmety viažúce sa k osobe kniežaťa. V roku 2006 bola pred replikou azylového tureckého domu umiestnená socha Františka II. Rákócziho.