Prázdninové kreslenie v Múzeu Vojtecha Löfflera

27. február - 2. marec 2018 / Kurz kresby a maľby / Múzeum Vojtecha Löfflera

Vaše dieťa môže jarné prázdniny stráviť v umeleckom prostredí výstavných priestorov múzea, rozvíjať kreativitu, naučiť sa niečo nové a spoznať nových kamarátov.
Od utorka (27. 02. 2018) do piatku (02. 03. 2018)  v doobedňajších hodinách (od 10:00 do 12:00) prebieha v našom múzeu prázdninový kurz pod vedením našich šikovných lektoriek, na ktorom sa deti hravou formou naučia základy kresby či maľby a budú vytvárať vlastné diela. Zároveň budú mať možnosť prezrieť si naše expozície s odborným lektorským výkladom.

UTOROK 27. 02. 2018 
TVORBA ŠPERKOV Z MODELÁRSKEJ HMOTY
- rozvíjanie estetického cítenia a motoriky
- práca s jednoduchými geometrickými tvarmi

STREDA 28. 02. 2018  
ZÁKLADY KRESBY ZÁTIŠIA
- oboznámenie sa zo základmi kompozície, proporcie, hĺbky na obraze
- osvojenie si umeleckého zobrazovania predmetov pomocou
geometrických tvarov
- kresba ceruzkou, pastelkami, fixkami,...

ŠTVRTOK 01. 03.2018
MAĽBA PORTRÉTU PODĽA ZBIEROK VOJTECHA LÖFFLERA
- rozvoj pozorovacích schopností
- prenášanie obrazu  
- poznávanie farebných kombinácií pri miešaní farieb
- práca s temperou  

PIATOK 02. 03. 2018 
VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV Z ODPADOVÉHO
MATERIÁLU
-  hľadanie kreatívnych spôsobov na výrobu hudobných nástrojov z bežne dostupných materiálov v domácnosti
- oboznámenie detí s hudobnými nástrojmi rôznych kultúr


Vstupné na jeden deň je 2€.

Viac info: info@lofflermuzeum.sk