Rozmanitý svet húb

19. október 2017 - 21. január 2018 / Východoslovenské múzeum / Výstava

V zbierkovom fonde Baníckeho múzea sa nachádza vyše 500 modelov plodníc húb, ktoré sa do múzea dostali kúpou ešte koncom 70-tych rokov. Aj po takej dlhej dobe pôsobí väčšina z nich veľmi realisticky. Sú medzi nimi aj modely takých druhov, ktoré sú kriticky ohrozené, chránené, alebo veľmi vzácne. Tie si teraz našli cestu aj do Košíc. Na výstave chcem preto Východoslovenské múzeum prezentovať túto unikátnu, na Slovensku ojedinelú, zbierku modelov húb.

PhMr. Karel Voneš (1908-1980) vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v
Prahe. Pracoval ako vedúci lekární v Prahe, Jihlave a nakoniec 24 rokov v Měříne na Vysočine. Mykológii sa začal amatérsky venovať ešte za svojho pôsobenia v Prahe, v roku 1930, kde sa nechal ovplyvniť známymi mykológmi Františkom Smotlachom a Rudolfom Veselým. Postupne sa vypracoval na významného mykológa, uznávaného nielen v bývalom Československu, ale aj v zahraničí. Karel Voneš mal okrem iného aj výtvarné nadanie, ktoré v rámci svojich mykologických aktivít zužitkoval spočiatku maľovaním akvarelov húb, ktorých vytvoril vyše tri stovky a neskôr začal s výrobou modelov húb. Celkovo zhotovil cca 5000 modelov húb reprezentujúcich 980 druhov húb. PhMr. Karel Voneš svojimi početnými a dlhoročnými aktivitami v oblasti mykológie prispel k jej rozvoju ako vedného odboru a k jej popularizácii medzi širokou verejnosťou. Doplňujúce informácie o autorovi modelov, o hubách, ich význame a ochrane si návštevník výstavy prečíta na informačných banneroch.

Trvanie výstavy: 19.10.2017 – 21.1.2018
Vstupné: dospelí – 1€
Deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€