Uzavretie Návštevníckeho centra Košice

oznam

NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM KOŠICE JE PRE VEREJNOSŤ UZAVRETÉ

V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu nákazy koronavírusom bude v období od 13.3 do 29.3. Návštevnícke centrum Košice uzavreté.

Na všetky otázky smerované na Návštevnícke centrum Košice vám odpovieme na čísle: +421 944 568 612 alebo na e-mailovej adrese: visit@visitkosice.org.

Na otázky občanov odpovieme prostredníctvom call centra mesta Košice na čísle +421/ 55 6419 100 alebo na e-mailovej adrese: pomoc@kosice.org. Call centrum je k dispozícii 24 hodín denne.