Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom

1. marec - 27. máj 2018 / Východoslovenské múzeum / Výstava

Východoslovenské múzeum v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Ochrana dravcov na
Slovensku
pozývajú na výstavu Vysoko na krídlach – čo vieme o orlovi krikľavom. Výstava prezentuje život orlov krikľavých od vyliahnutia z vajíčka, cez súboj súrodencov na hniezde a proces kainizmu, po vyletenie mláďaťa z hniezda a migráciu orlov krikľavých do ďalekej Afriky.

Na výstave sa dozviete, čo všetko potrebuje ornitológ k sledovaniu orlov, ku kontrole hniezd, k vylezeniu na hniezda, ku krúžkovaniu mláďat, či rôznym ochranným opatreniam, napr. ku stabilizácii orlích hniezd v prírode. Výstava pripomenie ochranu orla krikľavého na Slovensku a v okolitých krajinách. Čo sa deje v orlom hniezde prezradia krátke videá a pripravený je aj filmový dokument z dielne Ochrany dravcov na Slovensku o ochrane orla krikľavého na Slovensku.

Nezabudli sme ani na najmenších návštevníkov, ktorí z pozorovacieho krytu budú môcť nahliadnuť do hniezda, kde orlica stráži mláďa.

Počas trvania výstavy pripravujeme viaceré prednášky pre verejnosť i školské skupiny. Začíname hneď v marci, 7. a 8. marca v doobedňajších hodinách pre vopred ohlásené školské skupiny. Viac informácií o pripravovaných podujatiach nájdete na webových stránkach múzea a sociálnych sieťach.

Kde nás nájdete: Námestie Maratónu mieru 2
Trvanie výstavy: 1.3. - 27.5. 2018
Vstupné: dospelí – 1€; deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€