Život je bláznivý karneval

8. jún - 12. august 2018 / Galéria Bašta / Hrnčiarska 7

Letná výstava predstavuje košickú maliarku mladšej generácie, u ktorej nad všetkými podnetmi a konvenciami víťazí jej rodný a daný naturel. Ten je tým najvlastnejším telom a krvou jej tvorby. Ako leitmotív ňou trvalo prestupuje očarenie svetom. Nie jeho malebnosťou, rôznorodosťou, idylickosťou či krásou, ale jeho farebnosťou - nech už je to príroda, mestské zákutie, žánrový výjav, ženské telo či kone v trysku. Živel svetla a živel vzduchu. Tam Zuzana Roskoványová nachádza lyrizmus aj dramatičnosť, život, pohyb, skladbu svojich obrazov. Nie je to umenie širokých hraníc ani hlbokej obsažnosti, lež o to je to zase intenzívnejšia, čistejšia a zhustenejšia maľba. Neťažia ju závažnejšie citové, ani duchovné zložky; jej rozpätie je dosť úzke, vymedzené už základným zmyslovým založením autorky.
Ale napriek tomu, či práve preto, vie veľmi hospodárne a maximálne využiť svoj fond. Vzniká tak rukopisne dynamický systém prudko sa zrážajúcich a prelínajúcich plôch a skratiek, štruktúra veľmi živá, priam bytostne bezprostredná a naskrze postavená na živle farby. Čiže výraz zúplna vlastný, vonkoncom osobitý, a predsa súrodý a svojsky organicky spätý s výdobytkami moderného maliarstva.

Kde nás nájdete: Východoslovenské múzeum v Košiciach
Galéria bašta
Hrnčiarska 7

Trvanie výstavy: 7.6. – 12.8.2018
Vstupné: dospelí – 1€
Deti, študenti, dôchodcovia – 0,50€