Známi a neznámi maliarskej palety

21. marec - 29. apríl 2018 / Múzeum Vojtecha Löfflera / Výstava

Výstava pod názvom Známi a neznámi majstri maliarskej palety od 21. marca 2018 v Múzeu Vojtecha Löfflera predstaví diela, ktoré bude mať naša výtvarná verejnosť možnosť zhliadnuť po prvýkrát.  Na výstave sa okrem viacerých neznámych diel známych umelcov (J. T. Mousson, L. Mednyánszky, F. Katona, E. Szepesi-Kuszka a iní) predstavia obrazy autorov, ktorí žili a tvorili v ďalekom zahraničí, pričom ich rodiskom bol región dnešného východného Slovenska (Alexander Sandor Vago, Andrej Karoly, Dionýz Holesch a iní). Časť výstavy je venovaná Dionýzovi Holeschovi, ktoré 35. výročie úmrtia si práve tento rok pripomíname. 

Autorom jedinečnej výstavy je Štefan Kúsek a jej kurátorom je Viktor Jasaň. Rozhodnutie autora výstavy prezentovať verejnosti novú zberateľskú kolekciu v Múzeu Vojtecha Löfflera nie je náhodné, pretože zberateľská vášeň majstra Löfflera bola desaťročia známa nielen v Košiciach, ale aj na celom Slovensku.

V našom prípade zberateľ svoju pozornosť upriamil predovšetkým na osobnosti, ktoré pochádzajú z tohto regiónu, no ich životné osudy a profesionálna kariéra sa odohrávali často až za „veľkou mlákou“. Poplatní dobe a požiadavkám investorov realizovali výtvarné diela pre prestížne inštitúcie, získali spoločenské uznanie a prostriedky na dôstojný život v cudzine. Žiaľ, u nás padli do zabudnutia. Aktivita autora výstavy má z tohto pohľadu až bádateľský charakter. Sleduje osudy našich umelcov v cudzine, dopĺňa medzery v slovenskej histórii a čiastočne aj v umenovede. Jeho zberateľská aktivita prostredníctvom obrazov upozorňuje na osobitosti obohacujúce históriu našich regiónov a môže tiež nasmerovať mladých ľudí k väčšiemu patriotizmu, ktorý nám v súčasnosti chýba.

W: www.lofflermuzeum.sk
E: info@lofflermuzeum.sk