Košická Noc múzeí a galérií 2021

 
Cover picture

 

Noc plná zážitkov a umenia je tu opäť! 🦉

Pripravte sa na noc plnú zážitkov a umeleckého programu, ktorý sme si už tak dlho nedopriali. Interaktívny video mapping, pop up výstavy či virtuálny program sú súčasťou širokej ponuky aktivít, ktoré si pre vás pripravili košické múzeá a galérie. My vám prinášame prehľad všetkého čo budete môcť zažiť, otváracích hodín, výšky vstupného aj praktickú mapu udalosti, aby ste si svoj sobotný pohľad mohli nerušene naplánovať.

Tešíme sa na vás už v sobotu, 15. mája!

Mapa udalosti: https://www.mapotic.com/kosicka-noc-muzei-a-galerii-2021 

 

Východoslovenské múzeum

Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice

Otvorené: 09:00 - 17:00

Vstupné: rôzne

https://www.vsmuzeum.sk/

 

Program

Počas udalosti sa budú môcť záujemci tešiť online príspevkom z prírodovednej, historickej aj umelecko-historickej oblasti.

 

ZAUJÍMAVOSTI Z PRÍRODY

Príbehy zbierok z prírodovednej expozície: Séria článkov bude uverejnená na sociálnych sieťach a na webe VSM v priebehu dňa.

 

Z NÁŠHO BAROKA

Videoprezentácia skvostov zo zbierok VSM: Video k tomuto programu bude zverejnené v premiére o 15:00 na YouTube kanáli Východoslovenského múzea, na webe a sociálnych sieťach.

 

ZO ŽIVOTA KOŠICKÝCH KATOV

Rozprávanie o živote a práci košických katov priamo z Miklušovej väznice: Video k tomuto programu bude zverejnené v premiére o 19:00 na YouTube kanále Východoslovenského múzea, na webe a sociálnych sieťach.

 

 

Východoslovenská galéria

Hlavná 110/27, 040 01 Staré Mesto

Otvorené: 15:00 - 20:30

Vstupné: Dospelí - 2€ | Deti nad 10 rokov - 1€ | Deti do 10 rokov - zadarmo

https://vsg.sk 

 

Program

Počas udalosti budú návštevníkom sprístupnené výstavy:

 

Umením a slovom - Kultúrne dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove

Výstava vznikla v úzkej súčinnosti Východoslovenskej galérie a Opátstva premonštrátov v Jasove. Udalosť 900. výročia založenia Rádu premonštrátov poskytla vhodnú príležitosť k zostaveniu výstavného projektu, ktorý verejnosti predstavuje kultúrne a historické dedičstvo Jasovského opátstva s napojením na dejiny zbierkového fondu galérie.

 

Two Shapes of Leaf on Tree/ Dva tvary listu na strome

Výstava sa snaží načrtnúť osobitosti príbehov transformácie dvoch krajín - slovenskej a gruzínskej po rozpade Sovietskeho zväzu. Projekt je tiež generačnou sondou, pričom poukazuje na premenu tematických záujmov a umeleckých postupov súčasných umelkýň a umelcov. Vznikol vďaka rezidencii Erika Vilíma organizovanej v spolupráci medzi KAIR a Múzeom hodvábnictva (The State Silk Museum; Data Chigholashvili, Mariam Shergelashvili) v gruzínskom hlavnom meste Tbilisi v roku 2019.

 

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci staršej a strednej generácie a ich ateliéry (1972-2018)

Dlhodobý projekt dvoch košických fotografov Zdeněka Smieška a Gabriela Bodnára, ktorí od konca 70- tych rokov minulého storočia vykresľujú ojedinelú atmosféru ateliérov a na ich pozadí aj výnimočne uvoľnené portréty protagonistov umeleckej scény Košíc povojnového obdobia.

 

Knižnica VSG

Hlavná 110/27, 040 01 Staré Mesto

Otvorené: 15:00 - 20:30

 

Počas Noci múzeí a galérii si môžete prezrieť aj knižnicu Východoslovenskej galérie, ktorej knižničný fond je orientovaný na odbornú literatúru z teórie a dejín umenia, estetiky, architektúry, úžitkového umenia, reštaurovania, neprofesionálneho výtvarného prejavu a z príbuzných spoločenských vied. Knižnica ponúka vyše 12 000 knižničných jednotiek. Interiér Knižnice VSG navrhlo architektonické štúdio PLURAL, ktoré patrí medzi najlepšie slovenské štúdiá súčasnosti a za svoje projekty bolo ocenené niekoľkými cenami za architektúru.

Vstup do odbornej knižnice maximálne 4 osoby súčasne.

 

Pop up obchod VSG

Hlavná 110/27, 040 01 Staré Mesto

Otvorené: 15:00 - 20:30

 

Vo vstupnom priestore galérie sa nachádza aj náš pop up obchod, v ktorom si môžete zakúpiť artové publikácie a katalógy VSG, reklamné predmety ako minipenaženky, prebaly na knihy, listové kabelky a tašky od Dorka bags či vrecúška z recyklovateľného materiálu od združenia Usmej sa na mňa.  

Odhaľ tajomstvá Enteru VSG

Počas uzatvorenia galérie sme intenzívne prerábali vstupný priestor galérie. V rámci Noci múzeí a galérii bude čierny monolit ukrývať za svojimi dvierkami rôzne publikácie, ktoré si môžete prelistovať alebo zobrať domov so sebou zadarmo poprípade za dobrovoľný príspevok.

 

Alžbetina 22, 040 01 Košice

Otvorené: 15:00 - 20:30

Vstupné: Dospelí - 2€ | Deti nad 10 rokov - 1€ | Deti do 10 rokov - zadarmo

 

Program

Počas udalosti budú návštevníkom sprístupnené výstavy:

 

Kúzelný svet vonkajšieho zdania

Výstavný projekt predstavuje mikropohľad na odievanie meštianstva v období medzi rokmi 1890 a 1914, ktorý je reprezentovaný na maľbách, kresbách a grafikách. Výstavu dopĺňajú aj reprodukcie dobových fotografií z Východoslovenského múzea. Módne trendy doby sú reprezentované vo vybraných dielach predovšetkým zo zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, doplnené o výpožičky z rôznych inštitúcií.

 

Boris Sirka – Odliatok myšlienky

Pop up výstava Odliatok myšlienky prezentuje inštaláciu objektov, ktorá je doplnená o interaktívny vstup. Návštevníci si budú môcť pomocou filtra na instagrame a facebooku zobraziť autorove diela vo virtuálnej podobe na rôznych miestach - v exteriéri alebo aj doma. 

„Vytvorenie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.“

 

V rámci protipandemických opatrení a ochrany zdravia našich návštevníkov, sa nebudú konať sprievodné hromadné podujatia ako komentované prehliadky či prednášky. Počet návštevníkov bude v jednotlivých výstavných sieňach regulovaný tak, aby bolo dodržané pravidlo 1 os/ 15m2. Tím galérie bude po celý čas prítomný v priestoroch a informácie či zaujímavosti zo života galérie bude poskytovať individuálne.

 

 

Slovenské technické múzeum

Hlavná 88, 040 01 Staré Mesto

Otvorené: 12:00 - 20:30

Vstupné: Základné - 3€ | Zľavnené - 1,5€

http://www.stm-ke.sk/

 

Program

Počas udalosti bude návštevníkom umožnená prehliadka stálych expozícií:

 • BANÍCTVO V PODZEMÍ
 • HUTNÍCTVO - METALURGIA 19. a 20.st.
 • UMELECKÉ KOVÁČSTVO
 • OZNAMOVACIA ELEKTROTECHNIKA – ZÁZNAM A REPRODUKCIA ZVUKU
 • VÝVOJ PÍSACÍCH STROJOV
 • ÚŽITKOVÉ A OZDOBNÉ PREDMETY Z KOVOV
 • Z DEJÍN FYZIKY NA SLOVENSKU
 • VÝVOJ GEODETICKEJ TECHNIKY A KARTOGRAFIE
 • ZUBNÁ TECHNIKA

Sprístupnené výstavy:

 

ARMÁDA V POVSTANÍ (SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944)

Fotografická výstava zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej – 1. čs. armády na Slovensku.

 

CZECH INNOVATION EXPO

Výstava predstavuje storočnú históriu zeme v oblastiach výskumu a vedy, tradičné svetom uznávané priemyslové značky, ale taktiež novú generáciu predstaviteľov vedeckého, inovatívneho a podnikateľského prostredia.

 

100 ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU

Výstava prezentuje storočnicu vývoja lodiarstva v Československu a na Slovensku. Výstavou 100 rokov lodiarstva v Československu si pripomíname stavby plavidiel na našom území, vysokoškolskej výučby stavby lodí aj dunajskej plavby.

Program virtuálneho múzea pre on-line návštevníkov STM s virtuálnymi prehliadkami, fotografiami, krátkymi filmami na webovom sídle: www.podruskomnocimuzei.sk

 

 

Múzeum letectva a dopravy

040 17 Barca

Otvorené: 10:00 - 20:30

Vstupné: Základné - 3€ | Zľavnené - 1,5€

http://www.stm-ke.sk/

 

Program

Počas udalosti bude návštevníkom umožnená individuálna prehliadka stálych expozícií:

 • Počiatky letectva do roku 1945
 • Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945
 • Galéria prezidentských lietadiel
 • Letecká prístrojová technika
 • Letecké konštrukcie
 • Cestná doprava I. a II.

Tešiť sa môžete aj na zaujímavé novinky. Do zbierkového fondu múzea minulý rok pribudli exponáty, ktoré určite neprehliadnete: rotorový klzák Focke-Achgelis Fa 330 Bachstelze, raketová strela Fiesler Fi-103.

 

 

Pamätná výstava Sándora Máraia

Mäsiarska 468/35, 040 01 Košice

Otvorené: 10:00 - 17:00

Vstupné: Dospelí - 5€ | Deti, Študenti a ZŤP - 2,5€ | Dôchodcovia - 3€

https://www.maraisandor.eu

 

Program

Srístupnená bude návštevníkom pamätná výstava s povoleným individuálnym vstupom s výkladom alebo použitím audio guide-ov. Naďalej bude aktívny aj link na virtuálnu prehliadku: https://my.matterport.com/show/?m=uTa4oHXStJU 

 

 

Steelpark

Kukučínova 2, 040 01 Juh

Otvorené: 14:00 - 20:30

Vstupné: 1€

https://steelpark.sk

 

Program

Počas udalosti bude návštevníkom sprístupnená stála expozícia aj výstava Interaktívna detská výstava VEŽE DO NEBA.

 

 

ÚĽUV

Mäsiarska 483/52, 040 01 Košice

Otvorené: 16:00 - 20:30

Vstupné: Zadarmo

http://www.uluv.sk/

 

Program

Počas udalosti budú návštevníkom sprístupnené výstavy:

 

Srdcom zdobené – výstava

Výstava predstavuje variabilitu ornamentov z veľkého množstva stále zachovaných predmetov tradičnej ľudovej kultúry používaných na území Slovenska a ich aktuálne možnosti využitia.

On-line prezentácia k výstave Srdcom zdobené: http://www.uluv.sk/sk/web/kam-v-uluve/galerie-uluv/galeria-uluv-kosice/2020/srdcom-zdobene/

 

Palice – výstava

Verejná prezentácia projektu Dizajn drevených vychádzkových palíc dizajnéra Tibora Uhrína.

 

Počas podujatia bude otvorená aj naša Predajňa ÚĽUV.

 

 

Múzeum Vojtecha Löfflera

Alžbetina 20, 040 01 Košice - Staré Mesto

Otvorené: 15:00 - 19:00

Vstupné: Neuvedené

https://www.lofflermuzeum.sk/

 

Program

 

Stála expozícia múzea 

Výber z exponátov zbierky, zbierka autoportrétov výtvarných umelcov známej Košickej výtvarnej školy (Halász-Hradil, Csordák, Bauer, Kieselbach, Kmetty, Jasusch, Šipoš, Feld, Reichentál, Jakoby, Collinásy, Oravecz a ďaľších) a výber z tvorby majstra Vojtecha Löfflera.

 

Výstava 1. ročníka výtvarnej súťaže cena Vojtecha Löfflera, spojená s aktivitou „Výtvarná detektívka“

 

Online

Panoramatická prehliadka stálej expozície a pamätnej izby Vojtecha Löfflera: https://www.youtube.com/watch?v=vAoAH9qwI3o