Templomok

A Domonkosok temploma

A legrégebbi templom Kassán

A Fő utcáról letérve a jól ismert Domonkosok terére érkezünk, ahol a legrégebbi, 1290-ből származó templom áll. A templom mellett kolostort is létrehoztak, amelyben már a XIV. században iskola és egy ismert illuminátus-műhely működött. Több érdekességgel is találkozhatunk itt: a templom falain lévő freskók azt a látszatot keltik, mintha az épületnek nem is lenne mennyezete, az altemplomban temetkeztek, de rejtekhelyként is szolgált. A szőnyeg alatt váratlanul szvasztikákat fedezhetünk fel, a falakon pedig ál-repedések vannak...

A Ferencesek temploma 

A leghosszabb és a második legrégebbi templomot Kassán eredetileg a ferencesek emelték a XIV. század végén. Az épületben az évek során nemcsak templom volt, hanem fegyverraktár, kaszárnya, élelmiszerraktár, majd ideiglenesen székesegyházzá alakult, ám ma ismét eredeti funkcióját látja el, így köszöntötték falai II. János Pál pápát is 1995-ben, aki egy rövid időre meglátogatta a szomszédos konviktust is. A rendszeres misék mellett maradandó élményt nyújt az itt megrendezésre kerülő karácsonyi hangverseny is.

A premontreiek temploma  

A Szentháromságnak szentelt egyetemi templom gyönyörű épülete Kassa centrumának barokk stílusú gyöngyszeme

A templom 1681-ben épült azon a helyen, ahol I. Rákóczi György hajdúi három jezsuitát halálra kínoztak – őket ma kassai vértanúkként tartjuk számon (Marek Križin, Melicher Grodecký és Pongrácz  István). A tragikus eseményt követően a Rákócziak, Isten haragjától tartva úgy döntöttek, hogy templomot emelnek a jezsuiták számára. 1657-ben a templom mellett épült fel az első kassai egyetem, ezért kapta a templom is az egyetemi melléknevet. A templom külső megjelenése viszonylag egyszerű, letisztult, belső tere azonban díszes, Schrött Erazmus és Orosz Richárd csodálatos falfestményei díszítik. Az illúziót keltő festményeken kívül a fafaragások is rendkívül értékesek, például az 1600-ből származó szószéken, vagy a padokon és az oratóriumok ablakkeretein.  A kriptában, ahová a Rákóczi-család kívánt temetkezni, Báthory Zsófia és fia, I. Rákóczi Ferenc nyugszanak.