historia

Történelem

Kassa városa már a múltban is Európa egyik legfontosabb kereskedelmi kereszteződéseihez tartozott. Mindig is Kelet-Szlovákia központja volt, ez a terület pedig a történelmi Magyarország vonatkozásában jelentős volt.

A középkorban a város a legsűrűbben lakott területek közé tartozott. A XIII. században 24 szepesi város szövetsége alakult meg itt, továbbá a Pentapolitana, az 5 legfontosabb város szövetsége, vagy említhetnénk akár a 7 bányaváros szövetségét is. 
Az első írásos emlék Kassáról 1230-ból származik. A kereskedelmi és stratégiai  szempontból egyaránt kedvező fekvésének és a kapott privilégiumoknak köszönhetően a város gyors fellendülésnek indult. 1307-ből származik az ország legrégebbi céhes alapítólevele, amely szintén Kassához kötődik. 1369-ben Kassa Európában elsőként kapott saját címert. A XV. század kezdetétől a Pentapolitana élén állt. 1347-től egészen a XVIII. század elejéig megőrizte a Magyarország második legnagyobb városa címet, Buda után. A város gazdasági, közigazgatási és politikai jelentőségéhez híven 1657-ben egyetem is létrejött Kassán. 
A város történelmi központját a XVIII. században várfalak vették körül. Ma egy közel egy kilométer hosszú sétálóutca szeli végig a város szívét, amelynek mentén egymás mellett sorakoznak a pompás történelmi épületek, a régi királyok, grófok és nemesek egykori otthonai. A központ telis-tele van legendával, gazdag arisztokraták palotái és kézműves-otthonok váltják egymást, akárcsak templomok és kápolnák, terek és szűk utcák, amelyek elkerülhetetlenül vonzzák az arrajárók tekintetét. Az eredeti középkori tér ma a város domináns helyszíne, amely egyben Szlovákia legnagyobb kiterjedésű műemlékvédelmi területét alkotja.

A városközpontot történelmi és építészeti  szempontból egyaránt lenyűgöző épületek alkotják, egy lencsét formáló közterületen belül. Nézzünk hát bele ebbe a lencsébe és egyben a történelem világába!