dolna brana

Dolná brána

Unikátny archeologický komplex ukrývajúci časť mestského opevnenia z 13. storočia.

Pozostatky dolnej mestskej brány boli objavené počas rozsiahlej rekonštrukcie na Hlavnej ulici prebiehajúcej v rokoch 1996-1997. V unikátnom archeologickom komplexe dýchajúcom históriou môžete vidiet pozostatky mestského opevnenia, ktoré vzniklo v druhej polovici 13. storočia a jeho stavba bola ukončená vybudovaním fortifikačných stavieb v rokoch 1706 - 1710.