erb

Erb mesta

Najstarší a prvý mestský erb v Európe.

Keď vyjdete z Východoslovenskej galérie, vstúpite do malého parku. V jeho prednej časti je umiestnená bronzová plastika košického erbu – najstaršieho a prvého mestského erbu v Európe z roku 1369. Krásny anjel s heraldickými atribútmi rozprestiera svoje anjelské krídla a ako ochranca drží košický erb vo svojich rukách.