marai

Socha Sándora Máraiho

Socha azda najvýznamnejšieho košického rodáka

Mäsiarskou ulicou sa dostanete k soche azda najvýznamnejšieho košického rodáka – svetoznámeho spisovateľa Sándora Máraiho, ktorý v meste prežil svoje detstvo a stredoškolské roky. Socha ho znázorňuje takého, akým bol, premýšľajúceho nad zmyslom mnohých vecí...