Synagoga / Synagogue / Zsinagoga Zvonarska

Synagóga na Zvonárskej ulici

Najstaršia zachovaná synagóga v Košiciach

Na Zvonárskej ulici, v zástavbe domov, nenápadne stojí najstaršia zachovaná synagóga v Košiciach z roku 1883 - krásny príklad maurského štýlu. Hneď vedľa nej je vchod do židovskej náboženskej obce a budova modlitebne. Vo dvore sa okrem rabínovho bytu, priestoru a bytu pre šocheta (osoba, ktorá rituálne zabíja zvieratá a predáva ich mäso), košér kuchyne, radnice, kancelárie a zdravotného strediska obce nachádzajú aj najstaršie rituálne kúpele mikve.

Synagóga je pre bežnú verejnosť zatvorená, konajú sa v nej však výstavy a v prípade záujmu je možné objednať si prehliadku.