zupny dom

Župný dom

Kedysi sídlo Abovsko-turnianskej župy, dnes Východoslovenská galéria

Jedným zo znakov Košických palácov je umiestňovanie erbov na ich hlavné priečelia. Erb bývalej územnej jednotky – Abovsko-turnianskej župy z roku 1558 nesie Župný dom, ktorý slúžil od roku 1779 ako centrum pre túto župu. Dnes sídlo Východoslovenskej galérie v sebe okrem priestorov pre expozície skrýva prekrásnu zasadaciu miestnosť a skvostnú najmenšiu verejnú kinosálu v Košiciach.