ems

EMŠ - Európske mesto športu

Možno ste o Košiciach počuli ako o kultúrnom meste poskytujúcom svojim obyvateľom aj návštevníkom desiatky možností na umelecké a kultúrne vyžitie. Tento status sme získali aj vďaka titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013. V roku 2016 sa však naše mesto, druhé najväčšie na Slovensku, bude môcť pýšiť ďalším titulom – Európske mesto športu 2016. Ten sme po takmer roku príprav a plánovania získali 4. júla 2015, a aj vďaka nemu majú Košice – mesto s bohatou športovou históriou a úspechmi – možnosť rozvíjať športový záujem v obyvateľoch svojho mesta a spájať ich pri udalostiach, ktorých hlavnou myšlienkou je nielen pohyb, ale aj naučenie sa vzájomnej tolerancii a úcte.

hadzana

O Európskom meste športu

Európske mesto športu je titul, ktorý každoročne udeľuje nezisková organizácia ACES Europe – asociácia Európskych miest športu. Tá zastrešuje aktívne mestá športu a rozdeľuje ich do troch kategórií podľa počtu obyvateľov. Európske mesto športu spadá do kategórie zvanej Strieborné hviezdy, s počtom obyvateľov od 25,000 do 499,999. Všetci uchádzači v tejto kategórii musia rešpektovať rozsah minimálne dvoch hlavných aktivít, čím sú otvárací ceremoniál a organizácia rôznych športových podujatí vysokej dôležitosti (dvadsaťštyri), ktoré sú ACES Europe predložené na zhodnotenie. Každé kandidátske mesto získa na základe predložených plánov body. Mestá, ktoré získajú od 80 do 100 bodov navštívi komisia zastúpená prezidentom ACES Europe a jeho členmi, ktorí napokon rozhodnú o tom, či je kandidátske mesto vhodným nositeľom titulu Európske mesto športu.

Šport v Košiciach

Košice poskytujú priestor aj tým, ktorí sa športu radi venujú rekreačne. V súčasnosti pôsobí v Košiciach 128 klubov a oddielov vo viac ako 55 druhoch športu. V meste sídli niekoľko atletických, nohejbalových, florbalových, tenisových či futbalových klubov, dva areály zimných športov, tenisový komplex a a tenisový areál, golfový areál a všešportový areál, dve mestské plavárne a tri plážové kúpaliská.

Na svoje si prichádzajú aj fanúšikovia športov, ktoré nie sú v našich končinách úplne bežné – napríklad plachtenie, balónové lietanie, bejzbal či krasokorčuľovanie. Okrem toho sa v Košiciach a ich okolí nachádzajú desiatky turistických chodníkov a cyklotrás, ktoré turistov a cyklistov zavádzajú na miesta bohaté na čerstvý vzduch a krásny výhľad.

Všetky dôležité informácie o projekte Európske mesto športu zistíte TU