PROGRAM PRE VEREJNOSŤ:

 9.30 hod. POĎME SPOLU FÁRAŤ

prehliadka unikátnej banskej expozície v podzemí

 10.30 hod. POTULKY OBLOHOU

program o slnečnej sústave v planetáriu pre rodiny s deťmi

 11.30 hod. ELEKTROVEK

program v expozícii o 200 rokoch vývoja elektrotechniky v Československu

 12.30 hod. TRESKY BLESKY

program v Sieni elektrických výbojov

 13.30 hod. TVOJ POKOJNÝ SPÁNOK PATRÍ INÉMU

program na výstave Anestetickej a dýchacej techniky

 14.30 hod. POTULKY OBLOHOU

program o slnečnej sústave v planetáriu pre rodiny s deťmi

 15.30 hod. TRESKY BLESKY

program v Sieni elektrických výbojov

 DODO V KRAJINE PERMONÍKOV

autorské čítanie Lenky Šingovskej

 DIVADLO NEON

www.stm-ke.sk

Deň otvorených dverí v Slovenskom technickom múzeu

Hlavná 88, 040 01 Staré Mesto, Slovensko
Dátum 21.07 - 21.07.2022
Čas od 09:00

PROGRAM PRE VEREJNOSŤ:

 9.30 hod. POĎME SPOLU FÁRAŤ

prehliadka unikátnej banskej expozície v podzemí

 10.30 hod. POTULKY OBLOHOU

program o slnečnej sústave v planetáriu pre rodiny s deťmi

 11.30 hod. ELEKTROVEK

program v expozícii o 200 rokoch vývoja elektrotechniky v Československu

 12.30 hod. TRESKY BLESKY

program v Sieni elektrických výbojov

 13.30 hod. TVOJ POKOJNÝ SPÁNOK PATRÍ INÉMU

program na výstave Anestetickej a dýchacej techniky

 14.30 hod. POTULKY OBLOHOU

program o slnečnej sústave v planetáriu pre rodiny s deťmi

 15.30 hod. TRESKY BLESKY

program v Sieni elektrických výbojov

 DODO V KRAJINE PERMONÍKOV

autorské čítanie Lenky Šingovskej

 DIVADLO NEON

www.stm-ke.sk