Súbor novších malieb predstaví na výstave Nové obrazy v Galérii Alfa košický maliar Gejza Barczi, ktorý sa venuje komornej maľbe a reštaurovaniu. Vo svojich komorných dielach pozvoľna modifikuje svoju aktuálnu predstavu obrazu a rovnako prirodzene sa aj navracia do hĺbky a kontextov svojho skoršieho maľovania.

Jeho súčasná tvorba bude vystavená od 19. júla do 21. augusta 2022 denne okrem pondelka v čase od 13:00 do 19:00 hod.

V autorových obrazoch evidujeme viacero konštánt, ktoré doteraz vytvárali jeho charakteristické lyrické a k maliarskej štruktúre koloristicky orientované maliarstvo. Prirodzené vnútorné výzvy k napredovaniu i rovnako prirodzený vzťah k doterajšej vlastnej umeleckej genéze vytvárajú preto logické spojitosti. Ako dominantné sa javia dve vzájomne sa prelínajúce línie Barcziho rukopisu i umelcovej poetiky – výrazný príklon ku kolorizmu, trvalé nasmerovanie k lyrizácii maliarskej témy a práca s abstrahovanými princípmi.

Gejza Barczi: Nové obrazy - vernisáž výstavy

Kukučínova 2, 040 01 Juh, Slovensko
Dátum 18.07 - 21.08.2022
Čas

LÍSTKY

Info u prevádzkovateľa

Súbor novších malieb predstaví na výstave Nové obrazy v Galérii Alfa košický maliar Gejza Barczi, ktorý sa venuje komornej maľbe a reštaurovaniu. Vo svojich komorných dielach pozvoľna modifikuje svoju aktuálnu predstavu obrazu a rovnako prirodzene sa aj navracia do hĺbky a kontextov svojho skoršieho maľovania.

Jeho súčasná tvorba bude vystavená od 19. júla do 21. augusta 2022 denne okrem pondelka v čase od 13:00 do 19:00 hod.

V autorových obrazoch evidujeme viacero konštánt, ktoré doteraz vytvárali jeho charakteristické lyrické a k maliarskej štruktúre koloristicky orientované maliarstvo. Prirodzené vnútorné výzvy k napredovaniu i rovnako prirodzený vzťah k doterajšej vlastnej umeleckej genéze vytvárajú preto logické spojitosti. Ako dominantné sa javia dve vzájomne sa prelínajúce línie Barcziho rukopisu i umelcovej poetiky – výrazný príklon ku kolorizmu, trvalé nasmerovanie k lyrizácii maliarskej témy a práca s abstrahovanými princípmi.