Medikováčstvo, či inak nazývané aj meditepectvo predstavuje jednu z obdôb dnes už často zabúdanej histórie  chýrnej remeselnej výroby. Výstava umožňuje preniesť sa storočiami vývoja jedného z najvýznamnejších kovospracujúcich remesiel z dôrazom na Košice. Vďaka bohatstvu zbierkových fondov Východoslovenského múzea tak prostredníctvom výstavy  aj dnes môžete obdivovať šikovnosť a fortieľ starých majstrov vytepanú v medi.

Krása vytepaná v medi

Hrnčiarska 9, 040 01 Košice, Slovensko
Dátum 28.06 - 31.08.2022
Čas

Medikováčstvo, či inak nazývané aj meditepectvo predstavuje jednu z obdôb dnes už často zabúdanej histórie  chýrnej remeselnej výroby. Výstava umožňuje preniesť sa storočiami vývoja jedného z najvýznamnejších kovospracujúcich remesiel z dôrazom na Košice. Vďaka bohatstvu zbierkových fondov Východoslovenského múzea tak prostredníctvom výstavy  aj dnes môžete obdivovať šikovnosť a fortieľ starých majstrov vytepanú v medi.