15

Hľadáme 15 profesionálnych umelcov

Zapoj sa do výzvy, získaj odmenu a pomôž nám vytvoriť hodnotné suveníry z Košíc.

 

Komu je výzva určená?

Grafici, remeselníci, ilustrátori, dizajnéri, kreatívci a umelci.

Čo hľadáme?

Originálne suveníry s komerčným potenciálom.
Ilustrácie, designové predmety, hry, komixy, plagáty, oblečenie, magnetky, remeselné výrobky a pod.

Prečo sa do nej zapojiť?

1. Za vaše dielo získate honorár 400 eur.
2. Dostanete možnosť ho predávať v našom novom, modernom infocentre.
3. Zlepšíte image Košíc ako kultúrneho a kreatívneho mesta.
4. Vašim "zákazníkom" bude aj mesto Košice. Vaše dielo bude upomienkovým darom pre zahraničných hostí.
5. Na výrobu prototypu vášho diela a výroby jeho prvej série získate finančné prostriedky.

Ako sa zapojiť?

Do 25. mája nám zašlite Vaše portfólio na adresu suveniry@visitkosice.org. Uveďte tiež kategóriu diela, ktoré chcete vytvoriť (remeselný výrobok, ilustrácia, objekt, model, komix, oblečenie...) Ako predmet mailu uveďte číslovku "15". Odborná porota vyberie zo záujemcov 15 profesionálnych umelcov, ktorí budú mať mesiac na vytvorenie návrhu svojho diela / suveníru.

Porota:

Mgr. Art. Dorota Kenderová, ArtD. (riaditeľka Východoslovenskej galérie)
PaedDr.Mgr.art. Boris Vaitovič, ArtD. (Fakulta umení TUKE)
Helmut Bistika (umelec)
Ing. Michaela Halász (výkonná riaditeľka Visit Košice)
Mgr. Marcel Gibóda (viceprimátor mesta Košice)
Mgr. Igor Kupec (grafický dizajnér, produktový manažér Visit Košice)

Časový harmonogram:

13. máj        vyhlásenie výzvy
25. máj        deadline na doručenie portfólií a stručného popisu diela
27. máj        výber 15 umelcov
25. jún         deadline na doručenie návrhov
26. jún         porota zhodnotí kvalitu a komerčný potenciál návrhov + určí výšku sumy určenej na realizáciu diela
10. júl          deadline na doručenie zhotovených diel

 

_______________________________________________________________________________________

 

CELÝ TEXT VÝZVY:

Dôvody vzniku výzvy:
Košice sa prezentujú ako moderné, kultúrne a krea­tív­ne mesto. Kvalita dostupných suvenírov a upomienkových predmetov tomu však do dnešných dní nenasvedčuje.
Chceme preto prepojiť 15 najšikovnejších umelcov, ilu­strátorov, dizajnérov a remeselníkov so sektorom turistického ruchu a ukázať návštevníkom mesta či delegáciám, ktoré sem prichádzajú, kvalitu miestnej výtvarnej a kreatívnej scény. Vzniknuté suveníry - diela chceme predávať v infor­mačnom centre pre turistov a tiež ich ponúknuť mestu Košice ako reprezentatívne predmety.

Aké suveníry hľadáme:
remeselné výrobky, umelecké diela, magnetky, pohľadnice, grafiky, ilustrácie, plagáty, modely, komixy, hry a pod.

Odmena:
Každý z oslovených umelcov obdrží za svoj návrh odmenu 400 eur. Zároveň získa možnosť predávať svoje suveníry v návštevníckom centre pre turistov. Okrem honoráru získa aj sumu, za ktorú musí svoj návrh zrealizovať a doručiť v adekvátnom množstve. Výšku tejto sumy určí hodnotiaca komisia podľa kvality, technickej a finančnej nároč­nosti realizácie diela. Približná výška sumy na realizáciu bude medzi 250-650 eur. Rozhodnutím poroty sa však môže navýšiť.

Detaily súťaže:
a) Každý účastník sa môže zapojiť iba so svojim vlastným, autorským návrhom, ktorý nikdy predtým nepredával, ako suvenír / upomienkový predmet.

b) Návrh musí mať podobu fotografie, grafického súboru, 3D modelu, vizualizácie alebo podobného dokumentu, na základe ktorého bude vedieť porota posúdiť jeho kvalitu a komerčný potenciál.

c) Súťažiaci musí byť schopný svoj návrh vytvoriť a dodať organizácii Visit Košice v množstve a odpovedajúcom pridelenej sume.

d) Odmena za víťazný návrh a suma určená na realizáciu bude vyplatená formou zmluvy o dielo.

e) Autor víťazného suveníru sa zaväzuje dielo pravidel­ne dodávať za účelom komisného predaja do turistického informačného centra alebo poskytnúť svoj návrh organizácii Visit Košice za vopred dohodnutých podmienok. Podmienky predaja, provízie pre autora a výšky ceny diela budú určené zmluvou medzi umelcom a organizáciou Visit Košice.

f) Umelec môže zaslať aj viac ako jeden návrh diela.

g) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo návrh suveníru od vybraného umelca odmietnuť v prípade, že sa komisia väčšinovým hlasovaním zhodne, že jeho kvalita alebo komerčný potenciál nie je dostatočný.

h) Suveníry vyrobené z pridelenej sumy budú využité ako upomienkové predmety pre mesto a organizáciu Visit Košice.

Kontaktná osoba:

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností kontaktuje koordinátora výzvy:

Mgr. Igor Kupec
koordinátor výzvy

0944 493 785
igor.kupec@visitkosice.org