Vyhrajte knihy o Košiciach a ich osobnostiach

Herný plán súťaže „Vyhrajte knihy o Košiciach a ich osobnostiach“

 

1. Názov súťaže

Názov propagačnej súťaže je „Vyhrajte knihy o Košiciach a ich osobnostiach“ Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je zvýšiť povedomie o knihách, ktoré informujú o Košiciach, zviditeľniť a propagovať Košice a oblastnú organizáciu cestovného ruchu KOŠICE – Turizmus, ktorá vystupuje pod značkou Visit Košice, a podporiť fanúšikovskú stránku Visit Košice.

 

2. Organizátor súťaže

Propagačnú súťaž „Vyhrajte knihy o Košiciach a ich osobnostiach“ organizuje oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE - Turizmus so sídlom Hlavná 59, 040 01, IČO: 42247632, založená na základe Zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu zapísaná v registri OCR Ministerstva dopravy a výstavby SR pod číslom 09668/2012/SCR dňa 28.2.2012 (ďalej len „organizátor“) s podporou neziskovej organizácie Creative Industry Košice a Východoslovenského múzea v Košiciach. Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 

3. Poskytovateľ výhier

Poskytovateľom výhry je oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE - Turizmus. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.

 

4.Všeobecné pokyny

Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak spoločnosť KOŠICE - Turizmus zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.

 

5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže

Propagačná súťaž trvá v termíne od 6. do 17. marca 2020 a prebieha na fanúšikovskej stránke Visit Košice. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí.

 

6. Pravidlá súťaže

6.1. Do súťaže o knihy bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže reagovaním na súťažnú otázku bližšie špecifikovanú vo facebookovom príspevku danej súťaže.

6.2 Do súťaže o knihu sa jedna osoba môže zapojiť len raz. (Jedno meno – jeden komentár).

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.

 

7. Výhry/Ceny

7.1 Výhrou je šesť kníh: 2 x knižný sprievodca mestom City Cracker, ktorých autorom je nezisková organizácia Creative Industry Košice, ktoré venovalo ich Visit Košice,  2 x kniha Ján Pástor: Príbehy archeológa z múzea, ktoré venovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach, a Kniha byliniek a Rozvod v Budíne od Sándora Máraiho, ktoré venovalo Visit Košice. Výhercami bude 6 osôb, z ktorých každá získa jednu knihu.

7.2 Víťaza vyhlásime v deň ukončenia súťaže – 17. 3. 2020

7.3 Výhercu bude na sociálnej sieti kontaktovať fanpage Visit Košice označením v komentári.

7.4 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.

 

8. Odovzdanie výhry

Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhru si bude môcť výherca prebrať v Návštevníckom centre Košice na Hlavnej 59 v budove Historickej radnice počas otváracích hodín.