Prevencia proti šíreniu koronavírusu

Dňom 9. marca 2020 boli v Košiciach v rámci prevencie proti možnému šíreniu koronavírusu, prijaté nasledovné opatrenia: 

  •  platí zákaz organizovania verejných zhromaždení na území mesta
  •  platí zákaz organizovania kultúrno-spoločenských a športových aktivít, ktoré organizuje mesto Košice alebo organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
  • platí zákaz všetkých školských exkurzií, zájazdov, výletov a akcií s vyššou koncentráciou detí,
  • platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb.

  Všetky tieto zákazy sú určené pre orgány a úrady samosprávy, organizácie zriadené mestom Košice a organizátorov akcií, ktoré organizuje mesto.

  Zoznam uzatvorených galérií a múzeí:

  Východoslovenská galéria - zatvorená do odvolania

  Východoslovenské múzeum v Košiciach - do odvolania zatvorené všetky pobočky

  Múzeum Vojtecha Löfflera - otvorené pre individuálnych návštevníkov

  Slovenské technické múzeum - zatvorené do odvolania

  Divadlá:

  Štátne Divadlo Košice - zatvorené do 23.3.2020

  Divadlo Thália - zatvorené do 15.3.2020

  Bábkové divadlo - zatvorené do odvolania

  Kultúrne centrá: 

  K13 - Košické kultúrne centrá - podujatia zrušené do začiatku apríla

  Tabačka Kulturfabrik - podujatia zrušené do 24.3.2020

  Kino Úsmev - premietanie a podujatia zrušené do 23.3.2020/ bar otvorený v bežnom režime

  CVČ - podujatia a súťaže zrušené do 23.3.2020

  Knižnice: 

  Verejná knižnica Jána Bocatia - verejné podujatia zrušené do odvolania

  Vedecká knižnica - zatvorená do 23.3.

  Knižnica pre mládež mesta Košice - verejné podujatia zrušené do odvolania

  Ostatné

  Botanická Záhrada UPJŠ - zatvorená do 22.3.2020

  ZOO Košice - hromadné podujatia zrušené do odvolania, obmedzenia expozícií

   

  Viac informácií nájdete na: 

  https://www.kosice.sk/clanky/skupina/covid-19

  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china