Tri krajiny - Denisa Dováľová, Leonard Lelák, Monika Vrancová

Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach pozýva na vernisáž výstavného projektu Tri krajiny, ktorá sa uskutoční 28. marec 2019 o 17.00 hod. Tri krajiny predstavuje aktuálne podoby tvorby trojice mladých autoriek a autora, dlhodobo sa zameriavajúcich na reflexiu krajiny.

Autorky sú absolventkami maliarskeho ateliéru Adama Szentpéteryho na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jeho inklinácia ku geometrickej abstrakcii je - popri ich spoločnej téme krajiny a ekologického podtextu - spoločným menovateľom v ich prácach. Tretí z vystavujúcich je študentom Ateliéru slobodnej kreativity 3D na Fakulte umení TUKE. Aj v jeho prípade je zdroj inšpirácie pre realizáciu nefiguratívnych a abstrahujúcich diel zrejmý.

Denisa Dováľová pracuje s elementmi viažucimi sa ku krajine mestského typu, dnes plnej ťažkého priemyslu a strojov. Navzdory očakávaniam nejde o bezútešné či skeptické a patetické stvárnenia krajiny na prahu ekologickej apokalypsy, ale naopak o veľmi vzletne a s ľahkosťou podané farebné „technické výkresy“, kde sa úsečky spájajú do obrysov a povedomých foriem či fiktívnych priestorov.

Leonard Lelák pracuje s obrazom dnešnej krajiny, ktorej farebné spektrum a formy sa rozšírili o farby a tvary z priemyselného a spotrebného odpadu. Plošné stvárnenie formami tak rôznorodého spektra sa stáva neadekvátnym, a tak sa Lelákove krajiny stávajú farebnou skrumážou priestorových foriem, síce organických, no vyprodukovaných umelo, človekom. Dáva tu do protikladu kolobeh života v prírode, kde dochádza k prirodzenej obnove a výmene odumretých buniek za nové a teda vzniku nového života na mieste starého, ku krátkemu a neproduktívnemu životu produktov aktuálnej ľudskej potreby.

Temné, imaginatívne a abstrahujúce krajiny Moniky Vrancovej sú formálne očistené od estetiky krajinných idýl a stvárnení panenskej prírody. V minimalistických kompozíciách je možné rozpoznať prírodné formy a štruktúry, ktoré miestami presahujú plochu obrazu prostredníctvom lokálnych farebných pastóznych nánosov. Tu Vrancová pokračuje v redukcií vrstiev obrazu „temného lesa“, ktorý bol v jej skoršej tvorbe prezentovaný priestorovo, presahmi k abstraktnému sochárstvu. Autorka tu znova otvára tému „Memento mori“ a navodzuje dojem ukončenia prírodného cyklu, bez možnosti jeho obnovy či opakovania.

Realizácia výstav autorov mladej nastupujúcej generácie je jedno z pôvodných zameraní Múzea Vojtecha Löfflera a v tejto tradícii chce pokračovať aj predmetnou výstavou v čase, keď si pripomíname 20. výročie založenia Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach. Výstava potrvá do 28. apríla.

kosice muzeum vojtecha lofflera