Op-Artová výstava u Löflera

Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov

Múzeum Vojtecha Löflera od 31.januára do 29. marca predstaví vyše 70 diel priekopníka OP-ARTU, Victora Vasarelyho a množstvo diel šiestich slovenských umelcov, ktorých OP-ART ovplyvnil. 

Výnimočnosť expozície Victora Vasarelyho spočíva v tom, že vystavené exponáty pochádzajú zo súkromnej zbierky, ktorá bola budovaná s cieľom vytvoriť k umelcovi výnimočný vzťah a obdiv. 

Výstava je členená na dve časti. Na prízemmí múzea sa nachádza už spomínaná expozícia Victora Vasarelyho, ktorý je neodmysliteľne spätý s op-artom a kinetickým umením. Jeho kinetické objekty a grafiky sú založené na geometrických vizálnych podnetoch, ktoré stavajú diváka nie len do role recipienta ale rovnocenného partnera. Rafinovau kombináciou farieb a geometrických prvkov približoval divákom svoj výtvarný jazyk. 

Druhá časť výstavy je ukážkou vybraných diel slovenských umelcov, ktorí sa inšpirovali tvorbou Victora Vasarelyho, rozvíjali jeho filozofiu a v svojej tvorbe dosiahli originálny prejav. Klasickým príkladom inšpirácie op-artom je tvorba Oresta Dubaya ale návštevníci výstavy môžu vidieť aj geometrickú tvorbu Eduarda Antala, Petra Lehockého, Vladimíra Vajsa, Mariana Grundu a Adama Szentpéteryho. 

„Vybral som si týchto umelcov zámerne, hoci na prvý pohľad nejde o op-artistov. Ide však o výtvarníkov, ktorí v duchu op-artu rozmýšľali, vytýčili si také malé životné programy, ktoré aj naplnili a viac-menej posilnili duch op-artu aj v podmienkach strednej Európy,“ dodal kurátor Viktor Jasaň

Trvanie výstavy: 31.1.2020 - 29.3.2020

Miesto výstavy: Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20