Visit Košice logo
°C
0

Informácie

O organizácii Visit Košice

Sme oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá prináša Košičanom i návštevníkom možnosť spoznať čaro metropoly východného Slovenska

Visit Košice je oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá prináša domácim i zahraničným návštevníkom možnosti ako najlepšie spoznať mesto Košice a jeho okolie. Tieto možnosti predstavuje prostredníctvom moderného informačného centra, webových stránok, marketingových aktivít a účasťou na rôznych prezentačných podujatiach a konferenciách. Spolupracujeme so subjektmi cestovného ruchu a vytvárame podmienky na rozvoj destinácie – predovšetkým prostredníctvom propagácie ponuky destinácie, organizovaním a spoluorganizovaním vzdelavacích aktivít, podnecovaní spoluprác, nepretržitou prácou s dátami a tvorbou strategických dokumentov.

Ak v Košiciach plánujete podujatie, infocestu, alebo sa zaujímate o inú formu spolupráce, neváhajte nás kontaktovať na [email protected] alebo prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov.

Back office

Michaela Podoláková

Výkonná riaditeľka
[email protected]

Roman Hajzer

Procesný a IT manažér
[email protected]

Ivana Kavulič

Manažérka vonkajších vzťahov
[email protected]

Michaela Vančíková

Marketingová manažérka
[email protected]

Iveta Hajzerová

Finančná manažérka
[email protected]

Lenka Varcholová

Manažérka Visit Košice Infopointu
[email protected]