Po dlhšom čase sa v rekreačnej oblasti ANIČKA v Košiciach bude opäť ozývať poriadny štekot útulkáčov hľadajúcich
svoje nové domovy. Veríme, že čo najväčší počet chlpáčov si ho naozaj nájde a adopciami tak pomôžeme miestnym útulkom.

Nielen chlpáči budú na vás čakať, tešia sa na vás aj zaujímaví hostia, pripravené sú hudobné vystúpenia aj program pre najmenších (tvorivé a remeselné dielne, skákací hrad a veľa iných).

Nájdite sa... so zvieratkom z útulku v Košiciach

Pod šiancom 652/4, 040 01 Košice, Slovensko
Dátum 25.09 - 25.09.2022
Čas od 09:00 - 420 minút

LÍSTKY

Info u prevádzkovateľa

Po dlhšom čase sa v rekreačnej oblasti ANIČKA v Košiciach bude opäť ozývať poriadny štekot útulkáčov hľadajúcich
svoje nové domovy. Veríme, že čo najväčší počet chlpáčov si ho naozaj nájde a adopciami tak pomôžeme miestnym útulkom.

Nielen chlpáči budú na vás čakať, tešia sa na vás aj zaujímaví hostia, pripravené sú hudobné vystúpenia aj program pre najmenších (tvorivé a remeselné dielne, skákací hrad a veľa iných).