Nazrite prostredníctvom nášho “okna” na výber zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903.

Tentokrát sme stránku otočili na bytovú kultúru – príďte sa inšpirovať….

Okno do múzea – bytová kultúra

Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovensko
Dátum 01.03 - 30.10.2022
Čas

LÍSTKY

Info u prevádzkovateľa

Nazrite prostredníctvom nášho “okna” na výber zbierok z prvého tlačeného katalógu múzea z roku 1903.

Tentokrát sme stránku otočili na bytovú kultúru – príďte sa inšpirovať….