Počas deviatich prázdninových týždňov môžu čitatelia zažiť s knižnicou v jej mimoškolských pobočkách zábavné dopoludnia zamerané na deväť letných tém.

www.facebook.com

Prečítané leto v LitParku

Kukučínova 81/2, 040 01 Košice, Slovensko
Dátum 01.07 - 26.08.2022
Čas od 09:00 - 120 minút

Počas deviatich prázdninových týždňov môžu čitatelia zažiť s knižnicou v jej mimoškolských pobočkách zábavné dopoludnia zamerané na deväť letných tém.

www.facebook.com