Program:

Začiatok 9:30
1.Úloha zameraná na korektný jazdecký sed. (bez šikovnostných cvikov) 2.Úloha zameraná na korektný jazdecký sed. (vrátane šikovnostných cvikov) 3. Skoková úloha pre JŠ pre PONY – A
ceny: stužky/vecné – ÚLOHY 1,2,3 BEZ ŠTARTOVNÉHO
4. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – B – do 25 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky
5. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – C – do 35 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky
6. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – E – do 55 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky

7. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – F – do 70 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky

Súťaží sa môžu zúčastniť žiaci JŠ, hobby jazdci (ktorí absolvovali SZVJ) a jazdci s licenciou SJF.

Tento pretek je organizovaný za účelom, možnosti účasti aj pre jazdcov, ktorí nie sú členmi JK.
Počet účastníkov je obmedzený. Každý účastník je povinný počas celého podujatia dodržiavať pravidlá fair play.

Preteky JŠ – TJ Slávia UVLF v Košiciach

Popradská 2166, 040 01 Košice, Slovensko
Dátum 16.07 - 16.07.2022
Čas 09:30

Program:

Začiatok 9:30
1.Úloha zameraná na korektný jazdecký sed. (bez šikovnostných cvikov) 2.Úloha zameraná na korektný jazdecký sed. (vrátane šikovnostných cvikov) 3. Skoková úloha pre JŠ pre PONY – A
ceny: stužky/vecné – ÚLOHY 1,2,3 BEZ ŠTARTOVNÉHO
4. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – B – do 25 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky
5. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – C – do 35 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky
6. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – E – do 55 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky

7. Skoková úloha pre JŠ pre KONE – F – do 70 cm, štartovné 5€, Ceny: stužky

Súťaží sa môžu zúčastniť žiaci JŠ, hobby jazdci (ktorí absolvovali SZVJ) a jazdci s licenciou SJF.

Tento pretek je organizovaný za účelom, možnosti účasti aj pre jazdcov, ktorí nie sú členmi JK.
Počet účastníkov je obmedzený. Každý účastník je povinný počas celého podujatia dodržiavať pravidlá fair play.